Sveriges Termograförers Branschförening

Sveriges Termograförers Branschförening

Sveriges Termograförers Branschförening startades 2014. Syftet är att sprida kunskap om hur termografi (värmefotografering) sparar energi, ger säkrare elinstallationer och bättre ekonomi.

På hemsidan kan du läsa mer om nyttan med termografi och även hitta närmaste termograför.

www.svensktermo.se

Mitt uppdrag

Mitt uppdrag var att göra en webbplats som beskriver föreningens verksamhet och gör det möjligt för termograförer i Sverige att ansluta sig till förening. En viktig del är själva kartan där man hittar närmaste termograför.

Färgerna som syns på hemsidan är de som visas vid en termografering för att beskriva olika temperaturer.