Kindbo Termografi & Energi

Thomas Andersson på Kindbo Termografi & Energi utför besikting med termografi (värmefotografering) av villor och flerfamiljshus i Västragötalandsregionen.

Med hjälp av termografibilder kan du t.ex. se var energi läcker ur ditt hus, var tilläggsisolering eller tätning behövs, om det finns fukt i isoleringen eller hitta var värmeslingorna går i golvet innan du ska borra.

www.kindbotermografi.se

Mitt uppdrag

Här har jag gjort hela sidan, från layout, bild, text och övrig kommunikation.