Effektiv redovisning

Åsa Bergqvist är utbildad ekonom och auktoriserad resovisningskonsult och har haft sitt företag sedan 2003. Hon tillhandahåller ekonomiska tänster med kvalitet, flexibilitet och hög kompetens. Hon sköter allt från löpande bokföring till årsredovisningar, bokslut och deklarationer.

www.effektivredovisning.com

Webbproduktion inklusive texter, bilder och uppdateringar.