Integritetspolicy för Kindbo AB

Kindbo AB värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan och säljer aldrig vidare information om dig.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Kontaktperson är Eva Synnergren som du lättast når via eva@kindbo.com

Vår webbplatsadresser är:
www.kindbo.com
www.kindbotermografi.se
www.evasynnergren.com
www.lyckaspamarknaden.se
www.wordpressutbildning.lyckaspamraknaden.se (utbildningsplattform endast öppen för elever)

Personuppgifter vi samlar in

Kindbo AB inhämtar i första hand uppgifterna direkt från dig som kund, leverantör, samarbetspartner eller besökare av våra webbplatser. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Tillfällen när vi samlar in personuppgifter och hur vi hanterar dem:

  1. Anmälan till olika events som erbjuds via hemsidan eller på annat sätt.Vi sparar ditt namn,  kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.  Om det är en företagstjänst även företagsnamn och ibland organisationsnummer.
   Uppgifterna används som underlag för bokföringen och/eller för uppföljning av eventet.
   I samband med att du anmäler dig ser du också vilka uppgifter vi ber om.

  2. Vid köp av produkt eller tjänst
   Vi sparar ditt namn,  kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.  Om det är en företagstjänst även företagsnamn och organisationsnummer.Uppgifterna används som underlag för leverans, bokföringen och för att följa upp med information som är förknippad med produkten eller tjänsten. Bokföringslagen kräver att vi behåller dina uppgifter under 7 år.Har du köpt en hemsida av oss står det i avtalet hur vi hanterar dina uppgifter. Grunden är att vi behåller mail under projektets gång och 2 år framåt. Därefter raderas mailen. Om inget annat avtalas raderar vi övrigt material som du försett oss med efter 2 år.Vi behåller inloggningen till din hemsida under den tid som vi avtalar.Om du ingår ett serviceavtal med oss behåller vi nödvändiga uppgifter under avtalsperioden.
  3. Nedladdningsbart material från hemsidan
   Namn och e-postadress är det vi vanligen samlar in. Beroende på vad du laddar ner kan vi ibland be om fler uppgifter såsom tex mobiltelefonnummer och adress. Du ser på formuläret vilka uppgifter vi frågar efter.Oftast så erbjuds du det nedladdningsbara materialet i samband med att du anmäler dig till våra nyhetsbrev. Detta framgår i så fall klart när du anmäler dig. Dina uppgifter behåller vi så länge du vill få vårt nyhetsbrev – du kan när som helst boka av dig genom ett enkelt klick längst ner i brevet.
  4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier behåller vi de uppgifter som du ger oss för att vi ska kunna svara på ditt ärende. Leder frågan till köp av tjänst eller annan förfrågan om samarbete behåller vi dina kontaktuppgifter så länge frågan behandlas.
   Kontaktar du mig via messanger på vår företagssida på Facebook finns dina uppgifter kvar så länge du vill ha dialogen med mig. När du vill avsluta tar jag bort dina uppgifter.
  5. Anmälan till våra nyhetsbrev
   När du anmäler dig till våra nyhetsbrev behåller vi dina uppgifter så länge du vill få nyhetsbreven. Nyhetsbreven inneåller tips och råd om marknadsföring, inbjudningar till olika event  (tex webinarer) samt erbjudande om kurser som vi tillhandahåller. Du kan när som helst avboka dig från nyhetsbreven längst ner i brevet. För att skicka ut nyhetsbreven och för att hantera dina uppgifter använder vi externa tjänster – Active Campaign och MailChimp. Dessa bägge följer också reglerna för GDPR.
  6. När du kommenterar på något av våra blogginlägg
   Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.För användare som registrerar sig på er webbplats (om ni lämnat länk till den) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil.Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (så länge de har samma användarnamn).  Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.Besökarens ip-adress och användarens user agent-sträng analyseras också som ett led i att upptäcka  skräpmeddelanden – om vi upptäcker skräpmeddelanden så kan vi stänga ute fortsatta kommentarer från den ip-adressen. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du har registrerat dig där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.
   När din kommentar har godkänts kommer din Gavatar att visas publikt tillsammans med din kommentar.
  7. Om vi möts IRL
   Om du överlämnar namn och kontaktuppgifter i samband med ett fysiskt möte, exempelvis i form av ett tryckt visitkort betraktar vi det som ett godkännande från din sida att vi på något sätt får kontakta dig igen med de uppgifter du lämnat. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill bli kontaktad.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du själv välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto på en av våra webbplatser och loggar in på den webbplatsen kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp från YouTube eller Vimeo, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi analyserar trafik till webbplatsen med hjälp av Google Analytics. Där får vi data om vilka sidor som besökts, hur länge besökaren har stannat på webbplatsen, vilken typ av webbläsare som använts, var i världen besöken kommer ifrån. Dessa data är anonyma och kan inte spåras till användaren.

Vi använder även Facebook-pixeln för att kunna annonsera på Facebook med riktade erbjudanden. Ditt besök på hemsidan registreras av Facebook-pixeln (gäller hemsidorna www.kindbo.com, www.evasynnergren.com och www.lyckaspamarknaden.se) och vi kan sedan välja att använda den målgruppen i våra annonser på Facebook. Denna information är anonymiserad och vi kan inte själva se vilka som besökt webbplatsen eller veta vem som ser annonsen.

Vilka vi delar dina data med

Kindbo AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

För närvarande använder vi epost tjänst från Active Campaign och MailChimp för att kunna skräddary utskick.

När vi säljer varor eller tjänster via våra hemsidor använder vi WooCommerce för att visa produkten eller tjänsten. Betaltjänsten vi använder är Paypal och Stripe.

Uppgifter som lämnas i samband med försäljning måste vi spara i enlighet med bokföringslagen under 7 år.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har givit oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
Skicka ett mail till eva@kindbo.com för att få information om dina webbplatsdata och/eller om du vill ta bort dem.

Hur vi skyddar din information

För att minska risken för dataläckor är vi noga med att hålla våra programvaror och webbplatser uppdaterade och använda komplicerade lösenord. Vi använder även en del digitala verktyg för att öka skyddet – både brandväggar på våra datorer och på våra webbinstallationer.

Vi månar även om att använda webbhotell som är av hög kvalitet (Oderland.se) och som har hög säkerhetsnivå. Våra mail och webbsidor är krypterade.

Vi är noga när vi väljer digitala tillägg till våra hemsidor så att de är så säkra som möjligt.

Vi hanterar inte själva betalkontouppgifter till våra webbkunder själva – utan där använder vi tjänsterna PayPal och Stripe (anslutna till GDPR) för största möjliga säkerhet.

Vi fortbildar oss löpande kring datasäkerhet och hur man skyddar sin webbplats.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Skulle känslig information av någon anledning ändå läcka ut kommer vi fortast möjligt delge informationen till de som kan vara drabbade.

SAMMANFATTNINGSVIS:

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eva@kindbo.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.

Göteborg den 6 augusti 2019

Eva Synnergren
Kindbo AB